Kies op basis van uw beleggersprofiel de juiste belegging?

Een beleggersprofiel weerspiegelt wie de belegger is. Het geeft een zicht op zijn persoonlijke financiële situatie, zijn kennis, zijn ervaringen en plannen maar omvat ook subjectieve elementen, zoals: zijn houding tegenover het financieel risico en zijn verwachtingen wat het rendement betreft. Het beleggersprofiel omvat een expertiseaspect en een financieel aspect. De expertise van de belegger hangt af van zijn/haar deskundigheid en ervaring op de financiële markten. Het financiële aspect hangt af van zijn/haar “beleggingshorizon”, financiële situatie, rendementsdoelstellingen en risicotolerantie.

Het beleggersprofiel is dan ook een leidraad waarmee de belegger zijn portefeuille kan samenstellen aangezien het de belegger een indicatie geeft van de activaverdeling (obligaties, aandelen, vastgoed en/of beleggingsfondsen) die voor hem/haar het meest geschikt is.

De bepaling van het beleggersprofiel

Tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij samen met U het geschikte beleggersprofiel bepalen.

Uw voordelen in het Rainbow AAA concept

Defensieve belegger

U bent een defensieve belegger die bewust kiest voor zekere beleggingen die een beperkt maar stabiel rendement opleveren. U belegt voornamelijk in kasbons, obligaties, monetaire en obligatiefondsen of beleggingen met kapitaalbescherming. Uw beleggingshorizon bedraagt minstens drie jaar. Een type portefeuille bevat ongeveer 70% obligaties en 30% aandelen.

Neutrale belegger

De neutrale belegger zoekt een sterkere aangroei van zijn kapitaal dan de defensieve belegger en geeft daarbij een stuk zekerheid op door ook in aandelen of aandelenfondsen te beleggen. Tijdelijke waardeverminderingen van de portefeuille zijn zeker niet uitgesloten. De beleggingshorizon bedraagt minstens vijf jaar. Een type portefeuille bevat voor ongeveer 50% obligaties en 50% aandelen.

Dynamische belegger

De dynamische belegger streeft naar een hoger rendement dan een neutrale belegger en is bereid om in ruil daarvoor een aanzienlijk kapitaalrisico te lopen. De dynamisch belegger investeert meestal een aanzienlijk deel in aandelen of aandelenfondsen. Langdurige waardeverminderingen van de portefeuille zijn mogelijk. De beleggingshorizon bedraagt minstens acht jaar. Een type portefeuille bevat voor ongeveer 30% obligaties en 70% aandelen.

Type Portefeuille/fondsen

Minimum 50% Defensieve gemengde fondsen

Een type portefeuille bevat ongeveer 70% obligaties en 30% aandelen.

Minimum 50% neutrale gemengde fondsen

Een type portefeuille bevat voor ongeveer 50% obligaties en 50% aandelen.

Minimum 50% dynamische gemengde fondsen

Een type portefeuille bevat voor ongeveer 30% obligaties en 70% aandelen.

Beleggingshorizon

Minstens 3 à 5 jaar

Tussen 5 à 8 jaar

Langer dan 8 jaar

Synthetische Risico Indicator (SRI)

SRI klasse 3

Volatiliteit tussen 2 à 5%

SRI klasse 4

Volatiliteit tussen 5 à 10%

SRI klasse 5

Volatiliteit tussen 10 à 15%

Pin It on Pinterest

Share This