Wettelijke vermeldingen

Groep Hendrickx bvba
Achelsedijk 5
3950 Bocholt
België

T  +32 (0)478 422179
E  geert@groep-hendrickx.be

Ondernemingsnummer:  0422.377.491

Erkend verzekeringsmakelaar  : FSMA 014491A
Voor eventuele betwistingen kan U zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen , op het adres “de Meeûssquare 35” te 1000 Brussel (www.Ombudsman.as) onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Dossiernummer HM003001515 bij de Privacycommissie , Hoogstraat 139 , 1000 Brussel (www.privacycommission.be)

Pin It on Pinterest

Share This