Voordelige successieplanning met Tak 23

Een levensverzekering is ook een handig instrument om aan successieplanning te doen. U kunt onder andere verschillende begunstigden aanduiden. Ze is ook een ideaal om een zekere controle te behouden na een schenking.

Met een levensverzekering kun je iemand begunstigen bij je overlijden of tijdens je leven, altijd rekening houdend met het voorbehouden gedeelte van je reservataire erfgenamen. Zo kan het nuttig zijn je kleinkinderen te begunstigen. Omdat ze tegen de tarieven rechte lijn en apart belast worden, zullen ze in totaal minder erfbelasting verschuldigd zijn. De belasting wordt immers gespreid over meer erfgenamen.

Wanneer de verzekerde gebeurtenis zich voordoet (je overlijden of de einddatum van het verzekeringscontract) keert de verzekeringsmaatschappij een kapitaal uit aan wie in het contract als begunstigde werd aangeduid. Zolang de verzekerde gebeurtenis zich niet voordoet, kun je een levensverzekering in principe altijd afkopen of de begunstiging wijzigen.

De contractuele begunstiging met een levensverzekering heeft voorrang op de bepalingen van het huwelijkscontract en het testament. Op basis van de begunstigingsclausule wordt rechtstreeks, dus buiten de nalatenschap om, aan de begunstigde(n) uitgekeerd. Dat kun je vermijden door als begunstigde ‘de nalatenschap‘ aan te duiden. Dan krijgt de uitkering dezelfde bestemming als de rest van de nalatenschap van de overleden verzekeringnemer. Op de uitkering zijn successierechten of erfbelasting verschuldigd.

Successieplanning met levensverzekeringen gebeurt onder andere met beleggingsverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23).

De verzekeringnemer van de polis is het best dezelfde persoon als de verzekerde. Op die manier vermijd je dat de verzekering bij overlijden van de verzekeringnemer geblokkeerd blijft zolang de verzekerde nog in leven is.

Waar kan ik terecht voor bankgift via Tak-23

Voor eenvoudige familiale situaties kunnen wij u gratis begeleiden bij het opstellen van al de nodige documenten. Complexere dossiers worden doorgespeeld naar de juridische departementen van de verzekeringsmaatschappijen die u verder zullen begeleiden.

De levensverzekering is zeker een interessant instrument inzake vermogensstructurering en successieplanning. Rekening houdend met het constant veranderende fiscale landschap in België dient er weliswaar gezocht te worden naar de gulden middenweg.

 

Lees hier alles over erven en schenken op de Belgische website van de notarissen

Pin It on Pinterest

Share This