Onpartijdige selectie

In tegenstelling tot traditionele fondsbeheerders schuiven wij geen eigen producten naar voor. Het Rainbow AAA concept selecteert beleggingsfondsen uit een database van meer dan 400.000 fondsen (Bron: Morningstar). Hier schuilt de onafhankelijkheid van het Rainbow AAA concept. Zo onderscheidt het Rainbow AAA concept zich tegenover de banken, die meestal enkel de eigen fondsen aanbieden.

Professionele selectie van fondsen met Morningstar

Onze beleggingsportefeuilles zijn samengesteld uit topfondsen op maat samengesteld op basis van Morningstar analyses. Ze krijgen stuk voor stuk de hoogste ratings van Morningstar, de marktleider op het gebied van onafhankelijke financiële research.

In een eerste fase selecteert het Rainbow Concept beleggingsfondsen op basis van kwantitatieve criteria zoals de Morningstar Fund ratings. De degelijkheid van een fonds wordt voor ons dus bepaald door het behaalde rendement in functie van het genomen risico. Een goed fonds behaalt goede rendementen door een verantwoord risico te nemen. Beleggingsfondsen die abnormaal hoge rendementen behalen door abnormaal hoge risico’s te lopen komen bij ons dus niet in aanmerking.

Onze geselecteerde beleggingsfondsen worden in een tweede fase gefilterd op allerlei kwalitatieve criteria zoals Morningstar Analyst Rating. Dankzij deze werkwijze kunnen wij u garanderen dat wij voor iedere activaklasse of strategie de beste fondsen in portefeuille hebben.

Risicospreiding door diversificatie

Elk van onze drie modelportefeuilles is samengesteld uit 10 AAA topfondsen; deze spreiding vermindert de volatiliteit. Daarnaast zorgen ook de individuele fondsbeheerders voor diversificatie door te beleggen in een gespreide korf van bijvoorbeeld aandelen en/of obligaties. Dit alles natuurlijk met het oog op hoge rendementen met een verantwoord risico. De tabel hieronder geeft u als voorbeeld de samenstelling van Rainbow AAA Dynamic.

Morningstar Fund Rating

De Morningstar Rating laat in één oogopslag zien hoe een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen heeft gepresteerd, rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Daarmee is het een zeer handig hulpmiddel bij uw zoektocht naar goede fondsen. Natuurlijk moet deze rating niet het enige zijn waarop u zich als belegger baseert.

Formule als basis voor de Morningstar Fund Rating

Achter de Morningstar Rating gaat een wiskundige formule schuil die het historische rendement van een beleggingsfonds corrigeert voor de kosten en het risico. Een fonds dat goed presteert zonder overdreven risico te nemen of excessief hoge kosten aan te rekenen, krijgt vervolgens een goede score.

Op basis van die score worden alle fondsen binnen hun Morningstar Categorie gerangschikt. De 10% hoogste scores krijgen 5 sterren, de volgende 22,5% krijgen er 4, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% krijgen 2 sterren en de slechtste 10% moet het doen met één ster. Door de fondsen relatief ten opzichte van hun Morningstar Categorie te beoordelen, worden gelijkaardige fondsen met elkaar vergeleken en krijgt een fonds een hogere rating omdat de beheerder goed gepresteerd heeft en niet omdat de Morningstar Categorie ‘in de mode’ is.

Morningstar Fund Rating

Morningstar Analyst Rating (kwalitatief)

In tegenstelling tot de kwantitatieve Morningstar Rating, die prestaties uit het verleden van een beleggingsfonds beoordeelt met een geautomatiseerde berekening, is de Morningstar Analyst Rating een beoordeling die wordt afgegeven door de analisten van Morningstar. Hierbij worden beleggingsfondsen op kwalitatieve gronden beoordeeld en spreken de analisten met de fondsbeheerder. Ze spreken de verwachting uit over de toekomstige prestaties van fondsen in ten opzichte van vergelijkbare fondsen in de Morningstar-categorie en/of een relevante benchmark.

Voor beleggingsfondsen waarvan de analisten verwachten dat ze over een toekomstige, volledige marktcyclus heen beter zullen presteren dan hun categorie en/of een relevante benchmark (gecorrigeerd voor het genomen risico) is een waardering Gold, Silver of Bronze weggelegd. Het verschil tussen deze ratings wordt bepaald door de mate van overtuiging bij de fondsanalist over het vermogen van het fonds om een bovengemiddeld rendement te realiseren. Beleggingsfondsen waarvan verwacht wordt dat ze zich niet zullen onderscheiden krijgen de rating Neutral, terwijl fondsen die op meerdere vlakken ondermaats scoren de beoordeling Negative krijgen. Om een waardering af te geven beoordelen de Morningstar-analisten beleggingsfondsen aan de hand van vijf pilaren of vijf p’s:

People (beheerteam)

Wat is het talent en de staat van dienst van de fondsbeheerder en van de ondersteuning van medebeheerders en analisten waarover hij beschikt?

 

Process (beleggingsproces)
Wat is de strategie en hebben de beheerders een concurrentievoordeel, waardoor zij in staat zijn om het beleggingsproces over langere perioden goed en consistent uit te voeren?

 

Performance (rendement)
Is het rendement van het beleggingsfonds in lijn met het gevoerde beleid?

 

 

Parent (fondshuis)
Welke prioriteiten heeft het fondshuis? Staan de belangen van beleggers voorop of wordt vooral aan de eigen inkomsten gedacht?

 

Price (kosten)
Biedt het beleggingsfonds waar voor zijn geld ten opzichte van vergelijkbare fondsen?

 

Pin It on Pinterest

Share This