Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder.

Door via de website persoonlijke gegevens mee te delen, geeft u Groep Hendrickx de toelating om die te verwerken zoals bepaald door ons Privacybeleid. Omdat het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden met communicatiemogelijkheden waarvan u uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

Geen garantie

De teksten op deze website zijn zorgvuldig opgesteld, maar blijven noodgedwongen veralgemeningen. Ze mogen niet beschouwd worden als advies of een overzicht van verworven dekkingen. Dat laatste blijkt enkel uit de gesloten verzekeringspolis. Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat wij die links opnemen, impliceert niet dat wij de informatie op die websites goedkeuren.

Groep Hendrickx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via onze website. Indien u op basis van deze informatie beslissingen neemt, is dit uw exclusieve verantwoordelijkheid. U kunt ons altijd contacteren voor een advies op maat.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst.

Op de website van Groep Hendrickx wordt gebruik gemaakt van ‘session cookies’, die tijdelijk actief blijven. Session cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien bevatten onze session cookies geen persoonlijke gegevens.

De cookies die worden aangemaakt door onze website identificeren uw specifieke wensen en voorkeuren en laten toe dat de diensten daarop worden afgestemd.

De meeste Internetbrowsers (Internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de instelling van uw Internetbrowser te wijzigen, kunt u er echter voor zorgen dat u verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op uw harde schijf. Groep Hendrickx kan echter de toegang tot haar website niet garanderen indien u de aanmaak van ‘session cookies’ weigert.

Vermelding van auteursrecht

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s… vermeld op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Groep Hendrickx of derden toe.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Enkel onder volgende voorwaarden is het toegestaan de informatie op deze website te gebruiken:

(1) onderstaande vermelding van auteursrecht wordt voorzien op alle documenten en kopieën die worden gereproduceerd of voortgebracht vanaf deze website (“de documenten”),

(2) de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en de documenten niet op andere netwerken worden geplaatst

(3) er geen wijzigingen en aanpassingen aan de documenten worden aangebracht.

Het gebruik voor andere doeleinden is bij wet uitdrukkelijk verboden en wij kunnen schendingen van of inbreuken op onze rechten vervolgen.

Pin It on Pinterest

Share This