Op zoek naar rendement kiezen obligatiebeleggers niet enkel voor hoogrenderende obligaties maar ook voor die met een lange looptijd. Hoewel de rentes hier hoger liggen dan op obligaties van dezelfde emittenten met een kortere looptijd, zijn ze niet zonder risico.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Top-5 Obligatiefondsen met een lange looptijd: iShares aan kop

Pin It on Pinterest

Share This