Beleggen in wapens en de militaire industrie is voor veel beleggers controversieel. Zo is het beleggen in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren in Nederland sinds 2013 bij wet verboden. Belangrijk om te weten is dat het wettelijk verbod niet geldt voor deelnames in beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie of daarbij betrokken ondernemingen minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Top-5 Grootste blootstelling aan defensiesector: JO Hambro aan kop

Pin It on Pinterest

Share This