Euro High Yield obligaties hebben in de afgelopen jaren flink geprofiteerd van de search for yield. Die zoektocht naar rendement werd aangewakkerd door de hogere risicobereidheid bij obligatiebeleggers als gevolg van en het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).Maar nu is het tij gekeerd door een ongekende combinatie van externe schokken, zoals de COVID-19 pandemie, de olieprijsdaling, de toegenomen wereldwijde risicoaversie en het vooruitzicht op een wereldwijde recessie.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Top 5 Euro High Yield obligaties: Morgan Stanley meest te lijden onder COVID-19

Pin It on Pinterest

Share This