Baloise Assurances Luxembourg

Ontdek een vertrouwenspartner van Zwitserse oorsprong…

Baloise LogoDe Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en knowhow op het gebied van verzekeringen en voorzorg. Alles begon in 1863, toen de maatschappij voor brandrisico’s werd opgericht in het Zwitserse Basel. In het thuisland is Bâloise actief onder de naam Basler Versicherungen en bekleedt er vandaag een stevige positie als lokale verzekeraar. De nominatieve aandelen van de groep staan gequoteerd op de Swiss Market Index.

Naast de belangrijke Zwitserse thuismarkt, is de Bâloise Groep aanwezig in verscheidene andere Europese landen, waaronder Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Kroatië, Servië en tenslotte België, waar de groep bekend is onder de naam Mercator Verzekeringen.

De activiteiten van Bâloise zijn erop gericht de vertrouwenspartner van uw voorkeur te worden op het vlak van levens- en voorzorgsverzekeringen… …

stevig verankerd in Luxemburg…

De Bâloise Groep biedt al sinds 1890 verzekeringen aan in het Groothertogdom Luxemburg en is er verweven met de economische en sociale achtergrond van het land. Kwaliteit, transparantie, respect en eerlijkheid worden hoog in het vaandel gedragen en maken het mogelijk een langdurige samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen

en profiteer van een Europese omgeving!

De Luxemburgse levensverzekering wordt gekenmerkt door de pan-Europese Vrije Dienstverlening die wordt geregeld door de Richtlijn Leven van 1994.

Deze Richtlijn heeft een vrije dienstverlening in het leven geroepen door aan elke verzekeraar die in een bepaalde lidstaat van de Europese Unie is gevestigd en toegelaten, een Europees paspoort toe te kennen. Dit zorgt ervoor dat de verzekeraar zijn activiteit in eender welke andere lidstaat mag uitoefenen zonder opnieuw toelatingsprocedures of controles te moeten ondergaan (dit is de zogeheten “home country control”).

Volgens de beginselen van bovengenoemde richtlijn wordt het wettelijk kader van de levensverzekering bepaald door het land van de woonplaats van de verzekeringnemer. De wetten en besluiten van dit land zijn dus van toepassing, zoals de wetgeving op de consumentenbescherming, op het verzekeringscontract, de fiscale regels

Focus op de levensverzekering in rekeneenheden

Deze verzekeringscontracten vormen de perfecte combinatie van individuele levensverzekeringen en professioneel vermogensbeheer. Kenmerkend is dat ze uitgedrukt zijn in rekeneenheden en niet in munteenheden. De premie wordt in geld betaald maar nadien omgezet in eenheden van de uitgekozen beleggingsfondsen. Aan de hand van de netto-inventariswaarde (NIV) van die eenheden, die periodiek berekend wordt en variabel is, wordt de waarde van het levensverzekeringscontract bepaald.

In Luxemburg kan een beduidend grotere verscheidenheid aan beleggingsinstrumenten opgenomen worden in de verzekeringscontracten dan in de andere Europese landen. De keuze aan beleggingsstrategieën via de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen is dan ook bijzonder ruim en zorgt voor contracten die perfect zijn aangepast aan uw wensen.

Voor elk wat wils: drie types beleggingsfondsen

Externe fondsen

De verzekeringnemer kan kiezen uit het brede universum van de open beleggingsfondsen die beheerd worden door financiële instellingen en fondsbeheerders en aangeboden worden in de vorm van Beveks of Sicavs.

Collectieve interne fondsen

Dit type fonds kan niet direct door het publiek aangekocht worden en is enkel toegankelijk voor het cliënteel van de verzekeraar door middel van een levensverzekeringscontract. Het is intern, omdat het wordt opgericht binnen het patrimonium van de verzekeringsmaatschappij, maar de activa worden wel boekhoudkundig afgezonderd.
Het financieel en administratief beheer van deze fondsen valt onder de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, die deze taken kan toevertrouwen aan gespecialiseerde vermogensbeheerders.

Geïndividualiseerde fondsen (fonds dédiés)

Een geïndividualiseerd fonds is een intern fonds dat op maat gemaakt wordt voor een specifieke klant. In tegenstelling tot de collectieve interne fondsen, wordt het gekoppeld aan een welbepaald contract en hebben andere verzekeringnemers geen toegang. Het grote voordeel is de mogelijkheid een geïndividualiseerde effectenportefeuille te voorzien van een juridische verzekeringsmantel.

Meer veiligheid met de Luxemburgse verzekeringsregels

Het principe van de technische reserves en het afzonderlijk vermogen De verzekeraars zijn verplicht hun contractuele verbintenissen onder de vorm van technische reserves te boeken op het passief van de balans. Deze verbintenissen moeten door gelijkwaardige kwalitatieve activa worden vertegenwoordigd, dekkingswaarden genoemd.

Deze dekkingswaarden komen overeen met de tegoeden van de verzekeringnemers en worden, volledig afgezonderd van de eigen activa van de verzekeringsmaatschappij, gedeponeerd op rekeningen bij een bewaarbank.

Een driepartijenovereenkomst tussen de bewaarbank, Bâloise Vie Luxembourg en het Commissariat aux Assurances (controledienst voor verzekeringen) staat borg dat deze verplichtingen worden nagekomen.

Het voorrecht van de verzekeringnemer

De Luxemburgse wet op de verzekeringssector kent aan de verzekeringnemer een voorrecht toe op de activa die gekoppeld zijn aan de verzekeringspolissen in rekeneenheden. Dit voorrecht plaatst hem in eerste rang voor alle andere schuldeisers van de verzekeraar in geval van insolvabiliteit of bankroet. In dit geval zal de Luxemburgse controledienst de rekeningen bij de bewaarbanken blokkeren en ervoor zorgen dat de waarden proportioneel aan de rechthebbende verzekeringnemers toekomen.

Het verzekeringsgeheim

Het beroepsgeheim is opgelegd aan de hele financiële sector, ook de verzekeraars, en dit ter bescherming van het privéleven van de klanten. Anderzijds zijn de levensverzekeraars verplicht de identiteit van hun cliënten en de oorsprong van de bedragen die hun worden toevertrouwd na te gaan in het kader van de wetgeving op de witwaspraktijken.

Intelligente oplossingen op maat

Een veeleisend internationaal publiek vergt individuele, vaak grensoverschrijdende oplossingen, of het nu gaat om successieplanning, fiscale optimalisatie, vermogensaangroei of het veilig stellen van uw patrimonium. Wij werken dan ook samen met specialisten in binnen- en buitenland zodat wij intelligente oplossingen kunnen aanbieden die perfect passen binnen uw vermogensplanning en persoonlijke ambities.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, rue du Puits Romain,
Bourmicht, L-8070 Bertrange
Tel. : +352 290 190-1
Fax. : +352 290 190 462
R.C. Luxembourg B 54 686
Making you safer.

www.baloise-international.lu