Naarmate steeds meer beleggingsfondsen het label duurzaam dragen, staan beleggers voor de vraag hoe ze kunnen vaststellen of de drie ESG-factoren milieu, sociaal en goed ondernemingsbestuur centraal staan in de strategie van een duurzaam fonds of dat ze slechts een onderdeel van het beleggingsbeleid zijn. Dat is belangrijk voor duurzame beleggers, omdat zij bewust keuze gemaakt om hun belegging invloed op de wereld buiten hun portefeuille te laten hebben. Een nieuwe kwalitatieve maatstaf, het Morningstar ESG Commitment Level, helpt beleggers om na te gaan of een fonds ook echt duurzaam opereert.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Nieuw van Morningstar: ESG Commitment Level

Pin It on Pinterest

Share This