De tier-1 ratio is het kernvermogen van een bank, uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen. · Het kernvermogen is het aandelenkapitaal plus de reserves van een bank. · Het vreemd vermogen is het totaal van schulden die een bank heeft. De toezichthouders eisen een Tier-1-ratio van minstens 4% maar banken streven vaak naar een (veel) hoger percentage. De reden hiervoor is vaak om te voldoen aan een bepaalde kredietwaardigheid volgens de standaarden van kredietbeoordelaars, zodat de banken hun financieringskosten laag kunnen houden. De tier 1-ratio is ook een belangrijke maatstaf voor banken onderling. Het heeft invloed op het vertrouwen dat ze in elkaar hebben om aan elkaar geld uit te lenen. Zeker in onzekere tijden kan de Tier 1 ratio van belang zijn. Een hoge Tier 1 ratio geeft aan dat een bank dus eigenlijk een relatief groot eigen vermogen achter de hand heeft; dit geeft vertrouwen aan andere banken. De gedachte hierachter is dat hoe meer vermogen een bank achter de hand heeft, hoe veiliger het is om geld uit te lenen aan die bank. Hierdoor zullen andere banken makkelijker geld uitlenen aan een bank met een hoge Tier 1-ratio. Waardoor deze bank dan weer gemakkelijker hypotheken en andere kredieten kan verstrekken.

Pin It on Pinterest