Verzamelnaam voor levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen*. In tegenstelling tot Tak-21* levensverzekeringsproducten wordt bij Tak-23 producten het financiële risico* van de beleggingen volledig doorgeschoven naar de verzekeringsnemer. Het beleggingsresultaat is uitsluitend afhankelijk van de veranderlijke opbrengst van de onderliggende activa. De verzekeraar zorgt alleen voor het beheer van de fondsen en de dekking van het eventuele overlijdensrisico, als de belegger daarvoor heeft gekozen. Men maakt een onderscheid tussen emissieproducten (die een bepaalde eindvervaldag hebben, omdat zij gekoppeld zijn aan een beleggingsfonds van het gesloten type) en langetermijnproducten (met een onbeperkte duur, want gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen van het open type).

Pin It on Pinterest