Staat voor Sociétés d’Investissement à Capital Variable en is een open-end beleggingsfonds. Dit is een beleggingsvenootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK). De meeste fondsen in Luxemburg zijn SICAV’s.

Pin It on Pinterest