Het op de optiebeurs verhandelbare recht om een bepaalde vaste hoeveelheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. De koper krijgt tegen betaling van een premie het recht om tot zekere datum een onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te verkopen aan de verkoper (schrijver) van die optie. De verkoper of schrijver van de optie heeft op zijn beurt een premie ontvangen voor de verplichting om deze onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vooraf gestelde prijs tot de expiratiedatum.

Pin It on Pinterest