Een obligatiefonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in obligaties. Deze fondsen combineren een degelijk en vrij stabiel rendement met een relatief laag risico. Een professioneel team van beleggingsspecialisten en beheerders zorgt voor een voortdurende controle en opvolging van looptijden, debiteuren en wisselkoersen van de obligaties in de portefeuille van het fonds. De sterkte van een obligatiefonds bestaat er vooral in dat de fondsbeheerder permanent kan inspelen op verwachte rente-evoluties om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Als u veiligheid belangrijk vindt, dan horen obligatiefondsen zeker thuis in uw portefeuille.

Pin It on Pinterest