Optelsom van de waarde van alle activa die op een gegeven moment in de portefeuille aanwezig zijn, gedeeld door het aantal aandelen of deelbewijzen.

Pin It on Pinterest