Een fonds met kapitaalbescherming geeft, zoals de naam al aangeeft, aan de belegger de garantie dat hij op de eindvervaldag zijn begininleg of een deel daarvan terugkrijgt.

Fondsen met kapitaalbescherming bieden een gewaarborgd kaptaal en tegelijk het zogenaamde voordeel te kunnen meegenieten van de winst die kan worden gehaald met een belegging op de beurs. Het potentieel rendement dat ze bieden is afhankelijk van wat er tijdens de betreffende periode gebeurt met de beursindex (van een bepaald land, van een bepaalde sector), een bepaalde korf  aandelen, …

Maar:

  • de belegger krijgt enkel de beginwaarde van het product terug, dwz de prijs die hij heeft betaald als hij in het fonds is gestapt tijdens de intekenperiode. Na die periode schommelt de inventariswaarde. Wie deelbewijzen koopt met een waarde die hoger is dan de beginwaarde, heeft slechts gedeeltelijke kapitaalbescherming
  • de belegger is enkel zeker de beginwaarde terug te krijgen als hij zijn deelbewijzen houdt tot de voorziene vervaldag. Wie zijn deelbewijzen vóór die datum verkoopt, zal er de inventariswaarde van dat moment voor krijgen en die kan lager zijn dan de beginwaarde
  • de belegger krijgt het belegde kapitaal terug voor kosten.

Pin It on Pinterest