Binnen een bevek (= beleggingsfonds) kunnen statutair verschillende categorieën van deelbewijzen worden gecreëerd, waarbij elke categorie een specifiek deel van de inleg van de bevek (een compartiment) vertegenwoordigt. In economisch opzicht vormt elk compartiment een gespecialiseerde instelling. De specialisatie kan betrekking hebben op een bepaald financieel instrument (aandelen, obligaties, liqiditeiten) of op een bepaalde markt (wereldwijd, Europa, Azië, USA).

Pin It on Pinterest