Het profiel dat volgt uit het doel waarvoor u belegt en het risico dat u daarbij wil aanvaarden. Bovendien spelen nog twee andere elementen een rol: uw ervaring met beleggen, en de termijn waarop u uw doel wilt bereiken: uw beleggingshorizon. Deze vier samen bepalen uw persoonlijk risicoprofiel.

Pin It on Pinterest