Alpha is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Als alpha berekend wordt aan de hand van het Capital Asset Pricing Model, geeft een positieve alpha aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alpha aan dat het fonds een underperformance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.

Pin It on Pinterest