In een beleggingsfonds met een actief valutabeleid wordt de beslissing tot afdekken van wisselkoersrisico voortdurend heroverwogen. Bij een dergelijk beleid kan het dus voorkomen dat een bepaalde belegging in de portefeuille het ene moment wel is afgedekt, en het volgende niet. Bepaalde valuta’s worden dan meermaals aangekocht en verkocht. Bovendien kan de fondsmanager besluiten om naast de beleggingen een extra positie in valuta’s te nemen.

Pin It on Pinterest