Een fonds of portefeuille dat een `absolute return` nastreeft, heeft als doel iedere verslagperiode een positief rendement te behalen, dat in ieder geval boven het rendement op cash ligt.

Pin It on Pinterest