Fondsbeleggers hebben in juni massaal hun geld weggehaald uit Europese beleggingsfondsen. De netto-uitstroom was een van de hoogste in één maand van de laatste jaren. Obligatiefondsen hadden het meest te lijden onder de uitstroom, maar ook aandelenfondsen bleven niet gespaard. Dit is het overzicht van de fondsstromen over juni.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Fund flows juni: uitstroom verdiept door angst

Pin It on Pinterest

Share This