De markt van passieve duurzame beleggingsfondsen heeft in de afgelopen drie jaar een enorme vlucht genomen; het aantal beleggingsfondsen en het beheerd vermogen zijn in die periode verdubbeld. Die groei is een erkenning van zowel beleggers als fondsaanbieders dat Environmental, Social en Government (ESG) factoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het rendement op de lange termijn. Het is een trend die door de coronacrisis verder is versterkt; bedrijven met een duurzaam en veerkrachtig verdienmodel dat rekening houdt met de belangen van meerdere belanghebbenden hebben een streepje voor.

Bron: Morningstar Fondsen

Lees meer op Aantal passieve duurzame fondsen en beheerd vermogen in 3 jaar verdubbeld

Pin It on Pinterest

Share This