Objectief

Het dakfonds Rainbow Dynamic streeft naar een rendement gelijkaardig aan een defensieve aandelen portefeuille maar met een lager risico door middel van actief beheer in hoofdzakelijk defensieve aandelenstrategieën en dit in een internationale context.

Dakfonds

Rainbow Dynamic is opgebouwd uitsluitend op basis van beleggingsfondsen, het is dus een fonds van fondsen, in vaktermen “Dakfonds” genoemd. Dit betekent dat wij nooit rechtstreeks beleggen in aandelen en/of obligaties, wél selecteren wij fondsen die investeren in aandelen en/of obligaties.

 

Waarom via beleggingsfondsen?

  • Wed nooit op één paard. Een optimale spreiding wordt gegarandeerd: ieder fonds bestaat uit tientallen soms honderden verschillende aandelen en/of obligaties. Op deze manier elimineren wij de risico’ s ten gevolge van fraude en/of faillissement van één enkel bedrijf. Denk maar aan de rampzalige voorbeelden van de laatste jaren (Lernaut&Hauspie, Worldcom, Enron, enz.).
  • Samen staat men sterker dan alleen. Er zijn belangrijke kostenvoordelen ten opzichte van onder andere individueel portefeuillebeheer. Daar men in beleggingsfondsen kapitalen samenvoegt van meerdere investeerders, verkrijgt men betere condities bij de bank, zoals bij het uitvoeren van beursorders.
  • Het verzekert u een fiscale optimalisatie van uw winsten. Voor de meeste beleggingsfondsen naar Europees recht is er bijna geen meerwaardebelasting of roerende voorheffing verschuldigd.

Actieve Asset Allocation

Strategisch benchmark op lange termijn

De samenstelling van de portefeuille van het dakfonds verloopt niet over één nacht ijs, en verloopt in verschillende fases. Om de doelstellingen van het dakfonds in normale omstandigheden te realiseren hanteren wij volgende benchmark (=referentiesamenstelling) op lange termijn.

Tactische bijsturing op korte termijn

De reële samenstelling van het fonds wordt voortdurend tactisch bijgestuurd in functie van de opportuniteiten die zich in de financiële markten voordoen op korte termijn. Dit noemen wij actief beheer. Via dit actief beheer beschikt u over een belegging die actueel is en alle nieuwe trends in de financiële markten volgt.

Juridische structuur

De juridische structuur van het dakfonds is solide: u hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw vermogen. Zoals blijkt uit onderstaand schema werd het concept uitgewerkt in samenwerking met andere betrouwbare instanties die onder andere mede controle uitoefenen op het beheer.

Het is een intern verzekeringsfonds naar luxemburgs recht

Het dakfonds Rainbow Defensive is een intern fonds opgericht bij de levensverzekeringsmaatschappij Euresa Life Luxembourg. Dit betekent dat dit fonds enkel en alleen kan gekocht worden bij Euresa Life Luxembourg en nergens anders. Bovendien geeft een intern fonds u meer juridische zekerheid daar deze streng gecontroleerd worden door de controle instanties der verzekeringen in Luxemburg.

Uiteindelijk wordt door verschillende partijen controle uitgevoerd op het dagelijkse beheer van het fonds:

  • De adviseur Groep Hendrickx BVBA volgt dagelijks de portefeuille op en stuurt bij indien nodig.
  • Euresa Life Luxembourg rapporteert elk kwartaal aan de controle-instantie der verzekeringen in Luxemburg (Commissiarat aux Assurances)
  • Vermogensbeheerder Novacap AM rapporteert aan de controle-instantie der vermogensbeheerders in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier, www.cssf.lu) en voert wekelijks een risk compliance uit.
  • Banque de Luxembourg voer alle verrichtingen in het fonds uit en bewaart de effecten op een veilige manier.
  • European Fund Administration (EFA) berekent elke week de netto inventariswaarde van het fonds.

Dankzij deze solide juridische structuur heeft u de zekerheid van een professioneel correct beheerd vermogen.

Pin It on Pinterest

Share This