Rainbow Concept

Rainbow is een uniek beleggingsconcept dat voorrang geeft aan risicobeheersing, dagelijkse actieve opvolging en onafhankelijke selectie van de beste beleggingsfondsen ter wereld.

Rainbow neemt alle beslommeringen van de belegger over. Eenmaal zijn kapitaal toevertrouwd aan Rainbow hoeft de belegger geen enkele beslissing meer te nemen. Rainbow volgt de financiële markten nauwgezet op en past de portefeuille automatisch aan indien nodig. Rainbow is uitermate veilig door zijn dagelijkse actieve opvolging. Zijn kapitaal is veilig en groeit gestaag.

Rainbow selecteert continu de beste beleggingsfondsen uit een database van meer dan 400.000 beleggingsfondsen (bron: Morningstar). Het is precies deze uitgekiende onafhankelijke selectie en risicospreiding die Rainbow zo sterk maakt.

Het schier oneindig aantal mogelijkheden roept het beeld op van de regenboog met zijn eindeloze spectrum aan kleuren en schakeringen. De regenboog die altijd vergezeld is van de zon. En wie weet: wellicht vindt u het goud aan het einde van deze regenboog…

Multi Activa

Rainbow past een actief, reactief en uiterst flexibel beheer toe op verschillende mogelijke activaklassen: aandelen, obligaties, cash, wisselkoersen en grondstoffen.

Dankzij dit actief beheer stapt u op het ideale moment in of uit de verschillende activaklassen:

  • in een sterk stijgende aandelenmarkt zal Rainbow voornamelijk beleggen in aandelen
  • in een sterk stijgende obligatiemarkt zal Rainbow voornamelijk beleggen in obligaties
  • gaat het niet goed op de aandelen- en obligatiemarkten dan zoekt Rainbow een uitweg via cash of grondstoffen

Multi Manager

Bij de selectie van de beleggingsfondsen houdt Rainbow uitsluitend rekening met rendement in functie van risico. De naam van de beheerder doet er dus niet toe. Rainbow selecteert beleggingsfondsen uit een database van meer dan 400.000 fondsen (Bron: Morningstar). Hier schuilt de onafhankelijkheid van Rainbow. Zo onderscheidt het Rainbow-concept zich tegenover de banken, die enkel de eigen fondsen aanbieden (zonder de kwaliteit ervan te evalueren).

Multi Strategie

Rainbow combineert alternatief en klassiek beheer. Dankzij het principe van “absoluut rendement” bij alternatief beheer kan Rainbow dalende markttendensen opvangen, doordat het pro-actief minder trendgevoelige fondsen opzoekt en in de portefeuille brengt. Het valt op dat tijdelijke verliezen bij de toepassing van “absoluut rendement” verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de verliezen van aandelen. In tijden van zeer negatieve rendementen op aandelen behaalde alternatief beheer in het verleden regelmatig een positief rendement (bijvoorbeeld: meer dan 30% positief rendement in de periode van 2000 tot februari 2003).

Risicocontrole

Rainbow volgt dagelijks de financiële markten op en dekt permanent de lopende risico’s in. Zo beschermt Rainbow ononderbroken het belegde kapitaal. Op basis van eigen en extern top-down macro-economisch onderzoek beslist Rainbow dagelijks welke beleggingen optimaal zijn om de objectieven te behalen. Daarmee rekening houdend selecteert Rainbow vervolgens de gepaste beleggingsfondsen. Rainbow laat zich uitsluitend leiden door rendement in verhouding tot het risico, ongeacht de naam van de beheerder. Daarbij houdt Rainbow ook rekening met valutaschommelingen. Rainbow laat zich informeren door diverse onafhankelijke bronnen; ondermeer via de toonaangevende software van Morningstar.

Deze aanpak, steunend op vier pijlers, zorgt ervoor dat het kapitaal gestaag aangroeit, in alle omstandigheden.

Pin It on Pinterest

Share This